Webáruház ismertető

Vásárlási feltételek

FIGYELEM !

Mielőtt használná WEBÁRUHÁZUNKAT figyelmesen olvassák el ezt a tájékoztatót !

Kérjük amíg nem olvasta végig az itt található információkat addig ne zárja be ezt az oldalt, mert rengeteg esetleges  felmerülő kérdésektől és kellemetlenségektől kímélheti meg magát !

 Ferrum Szerelvény Kft (www.szerelvenymester.hu) által üzemeltetett internetes webáruházba való regisztrációval és a vásárlással elfogadom az áruház felhasználási , vásárlási és szállítási feltételeit, továbbá köteles vagyok azokat teljes egészében betartani!

Kérjük, hogy a rendelésének véglegesítése előtt feltétlenül olvassa el ezen oldal összes pontját , és az esetleges kérdésével forduljon bizalommal az oldal üzemeltetőjéhez.

Az alábbiakban leírt szerződési feltételek a Ferrum Szerelvény Korlátolt Felelősségű Társaság, mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást nyújtó cég a www.szerelvenymester.hu internetes áruházban történő vásárlás jogi feltételeit tartalmazza. Ön, a megrendelésének jóváhagyásával az alábbi szerződést elfogadja, amely az Európai Unió vonatkozó 97/7/EK irányelvének szabályaira épülő 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet, valamint a 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet előírásainak figyelembe vételével készült.

Amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni a www.szerelvenymester.hu internetes oldalunknak és webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és kizárólag abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre, későbbiekben nem kereshető vissza, magatartási kódexre nem utal.Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket EZEN A LINKEN tekintheti meg.

A Szolgáltató adatai:

Név:                              Ferrun Szerelvény Kft (továbbiakban Szolgáltató)
Székhely:                     H-1212. Budapest Szebeni utca 83. 
Törvényes képviselő:  Weisz Imre   (+36304317699)
Üzletünk címe:            1212. Budapest Szebeni utca 83.
Telefon:                        +36-30-4317699, +36-1-4251571
Cégjegyzék szám:       01-09-976925
Adószám:                     23761005-2-43

Tárhely szolgáltatónk adatai:

Név:                              Tárhelypark Kft.
Iroda címe:                   1126 Budapest, Tartsay Vilmos utca. 14.
Telefon:                         +36 1 700 4140

Vásárló: Aki a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatását igénybe veszi, azaz a Szolgáltató internetes felületén (www.szerelvenymester.hu) regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut, szolgáltatást megrendel, vásárol, illetve a Szolgáltató internetes felületét használja.

Fuvarozó: Ügyfeleinket külsős futárszolgálatot ellátó cég segítségével szolgáljuk ki!

A Vásárlási Feltételek célja, közzététele és hatálya

 •  A Szolgáltató az Internetes Vásárlási Szolgáltatás Vásárlási Feltételeit azért adta ki, hogy ebben részletesen szabályozza az                  Internetes Vásárlási Szolgáltatással, illetve a Szolgáltató internetes felületének igénybevételével kapcsolatos feltételeket, a Szolgáltató    és a Vásárló jogait, kötelezettségeit és egyéb, az Internetes Vásárlási Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
 •  A Vásárlási Feltételek a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit          tartalmazza. Az itt nem szabályozott kérdéseket illetően a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatási, illetve internetes felületi          szolgáltatási tevékenységére a Magyar Köztársaság hatályos anyagi jogi jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyv, valamint  a magyar hatósági előírások külön kikötés nélkül is irányadóak. Jogvita esetére a Szolgáltató és a Vásárló egybehangzóan kikötik a        Magyar Köztársaság bíróságai joghatóságát, valamint a magyar anyagi és eljárási jogi jogszabályok alkalmazandóságát.
 •  A szolgáltatással kapcsolatos lényeges hírekről, információkról és változásokról a Szolgáltató honlapján vagy elektronikus levélben        megküldött hírlevelében ad tájékoztatást. A Szolgáltató a jelen Szerződés feltételeit egyoldalúan módosíthatja, amely módosítások        ezen szerződés új verziójának közzétételétől számított 30 nap elteltével lépnek hatályba. A közzététel ezen az internetes felületen és  a hozzá tartozó hírlevélben kell, hogy megtörténjen. Ha a Vásárló a Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait továbbra is            igénybe veszi, az a módosítás elfogadásának minősül. A Vásárlási Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató az      Internetes Vásárlási Szolgáltatást biztosítja.

Vásárlási Feltételek, amelyek alapján a Szolgáltató az Internetes Vásárlási szolgáltatást nyújtja a Vásárló részére

 •  A feltételek minden Vásárlóval szemben érvényesek és hatályosak. A Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatával  ezeket a szerződéses feltételeket feltétlenül és visszavonhatatlanul kötelezőnek ismeri el. A szerződés területi hatálya Magyarország,  azaz szállítási és számlázási címek kizárólag Magyarország területén lehetnek. Ellenkező esetben az angol nyelvű honlap vásárlási      feltételei irányadóak.
 •  Jelen szerződésben Vásárlónak a Szolgáltató internetes felületével kapcsolatba lépő természetes személynek minősülnek, és így a      Szolgáltató internetes felületével kapcsolatos tevékenységükért személyesen felelősek, függetlenül attól, hogy saját jelszóval                azonosították magukat, vagy intézmény ügyfeleként kerültek kapcsolatba a Szolgáltató internetes felületével. Ha a Vásárló a                Szolgáltató Internetes Vásárlási Szolgáltatásait igénybe veszi, az a jelen szerződés elfogadásának minősül.
 •  A Szolgáltató szerverén a Vásárló , illetőleg egyéb hozzáférésre nem jogosult; az Ön oldala kizárólag a böngészőn (browser)              tekinthető meg. A Szolgáltató szerverén más program (pl. cgi) nem futtatható; e szabályok megszegése esetén a Vásárló a                szolgáltatásból külön értesítés nélkül kizárható.
 •  A Szolgáltató a szerverén történő manipulációk megakadályozása céljából folyamatosan figyeli a szervert. Ha manipulációt észlel, a      lehető legrövidebb időn belül kapcsolatba lép a Vásárlóval, s ha az eset összes körülményei nem indokolják a szolgáltatás előzetes        értesítés nélküli felfüggesztését, a kapcsolatba lépéstől számított 5 napos határidőt biztosít a helyzet megoldására.
 •  A Szolgáltató nem vállal felelősséget az internetes felületen elhelyezett információk tartalmáért és hitelességéért.
 •  A Szolgáltató nem felel a közvetlen, közvetett, előre nem látható vagy következményes károkért, illetőleg az elmaradt haszonért,          ideértve többek között az adatvesztésből, programok elvesztéséből, üzlet-, illetve jó hírnév-vesztésből eredő károkat, valamint a          Szolgáltató internetes felületének és Internetes Vásárlási Szolgáltatásának használatából vagy e használat meghiúsulásából fakadó      mindenfajta kárt és veszteséget; a Szolgáltató semmilyen körülmények között sem felel a közvetlen ellenőrzési körén kívül eső okból  bekövetkező károkért.
 •  A Szolgáltató által fenntartott adathálózati kezelői felület az adathálózat (INTERNET) sajátosságai miatt mind belföldről, mind                külföldről elérhető. A Vásárlási Feltételek azonban kizárólag a Magyarország területére címzett és magyar számlázási címet                feltüntetett megrendelésre érvényes.
 •  A Szerződés a Szolgáltató internetes felületén a Vásárlási Feltételek elfogadásával jön létre. A Szolgáltató internetes felületén való        vásárlásnak feltétele a regisztráció. A megrendelések akkor jönnek létre, amikor a Vásárló a Megrendelést végső formájában              jóváhagyja.
 •  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a megrendelések beérkezésekor, amennyiben a regisztráció adatainak valódisága        kérdéses vagy értelmezhetetlen, az adatokat törölje, és az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítse.
 •  A Szolgáltató internetes felületén történő regisztráció során a Vásárló adatai megadása után a szolgáltató rögzíti azokat, így a              Vásárlónak újabb megrendeléshez már csak felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.
 •  A megrendelés jóváhagyása után elektronikusan a megrendelés már nem törölhető. A megrendelés visszavonását a Vásárló az          Elérhetőségekben megadott Ügyfélkapcsolati Csoport elérhetőségein teheti meg.

Cookie-k rögzítése

A Webhely a helyes működéshez és a szolgáltatások helyes működéséhez cookie-k használatát igényelhetik. Ezekben az esetekben amennyiben a látogató böngészőjében a cookie-k engedélyezve vannak, akkor és csakis akkor a cookie-k használata autómatikus. A cookie-k, melyeket a látogató böngészője ment le a látogató számítógépére nem tartalmaz személyes adatokat, azok csak a Webhely által felhasználható információdarabkákat tartalmaznak, melynek célja az, hogy a Webhely ezeken keresztül azonosítani legyen képes a látogatót, így a visszatérő látogatónak bizonyos, már a jelen Webhelyen megadott és rögzített datait nem kell újra megadnia. A cookie-k használata egy lehetőség a Webhely kényelmesebb böngészéséhez és a bejelentkezés használatához, a cookie-k használatát a felhasználó bármikor saját böngészőjében letilthatja. A Webhely egyes szolgáltatásai és Tartalmai ugyanakkor nem kizárt, hogy igénylik a cookie-k adta lehetőséget, így ezen szolgáltatások és tartalmak olyan böngészőkkel, amikben a cookie-k lehetősége ki van kapcsolva, előfordulhat, hogy nem lesznek elérhetőek vagy nem működnek megfelelően.

Az információk biztonsága és védelme érdekében minden ésszerű intézkedést megteszünk. A Honlap Tulajdonos a hozzá eljutott személyes és nem személyes adatokat bizalmas adatként kezeli, melyekre a titoktartási kötelezettség is érvényes. Az adatokhoz való hozzáférést szigorúan korlátozzuk, hogy a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását, illetve jogosulatlan felhasználását.A Cookie-k elfogadását a honlapon a felugró ablakban bármikor elutasíthatja vagy elfogadhatja.

A termék kiválasztása

A vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni az áruház termékei közül. A vásárló a kiválasztott termék (megnevezésére) kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A Kosár „Megrendelem” gombjára kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a megfelelő szállítási mód kiválasztása esetén szállítási költséget is, illetve a fizetési mód kiválasztását is(a fizetési mód kiválasztásához regisztráció szükséges). Itt leellenőrizhetik rendelésük helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthatnak, javíthatnak is. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

A rendelés elküldése

Ha megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékek mennyiségét, leellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni a kiválasztott terméket, akkor egyszerűen kattintson a "Megrendelem" gombra. Ezután lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni. 
Ha korábban már vásárolt áruházunkban, úgy adja meg a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor adja meg a vásárláshoz szükséges adatait, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. 
A következő lépésben válassza ki az Önnek megfelelő szállítási módot (személyes átvétel vagy házhoz szállítást kér Futár szolgálat által), valamint fizetési módot (fizetés utánvéttel vagy fizetés készpénzben lehetőségek közül). Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez kattintson a „Megerősítem a rendelést” gombra. 

Figyelem !

Egyes levelező platformok késve küldik vissza a regisztrációról és a megrendelésekről a vissza igazoló emailt, ez akár 10 -60 perc is lehet vagy esetleg spamnak állítják be levelünket. Ezért ellenőrizze töbször fiókját ! Ha mégsem érkezik meg rendszer e-mailünk vegye fel a kapcsolatot munkaidőben üzletünkkel vagy ügyfélszolgálatunkkal !

Az Ön biztonsága érdekében 2 havonta változtassa meg regisztrációs jelszavát !

Árak


Áraink a rendelés időpontjában érvényes WEBÁRUHÁZI ÁRAK, amelyeket a webáruházban a termékek mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák,(csővezetékek esetén az ár esetenként 1 m vagy csak szálban vásárolható csövek esetén 1 / 1 szál értendő) azonban ezek az árak nem tartalmazzák a szállítási költséget. A szállítási költség a pénztár folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt, valamint a Vásárlási feltételek között is megtalálható. Amennyiben a szolgáltató (Ferrum Szerelvény Kft) http://www.szerelvenymester.hu webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, pl. a terméknél jelentőssen eltérő, vagy rendszer hiba miatt "0" - "1" Ft-os ár, vagy a bruttó árnál nettó ár feltüntetése stb. , akkor a szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani , hanem felajánlhatja a helyes áron való szállítást, melynek ismeretében Ön elállhat vásárlási szándékától.

Figyelem : Saját üzletünkben, webáruházunkban az Árak és Akciók eltérhetnek! Egyes termékek képei ilusztrációk is lehetnek ezért eltérhet az eredeti megjelenéstől!

Figyelem: A tévedés ( rossz cikkszám, hibás kép, hibás referencia, stb)  és az árváltoztatás ( esetleges ár elírás)  jogát fenntartjuk, és az ezzel kapcsolatos hibákért felelősséget nem vállalunk!

A rendelések feldolgozása
A rendelések feldolgozása 48 órán belül megtörténik.Munkatársunk felveszi önnel a kapcsolatot.

Adatbeviteli hibák javításának lehetősége
Az adatbeviteli hibák javítására a „Megrendelés” gomb kattintása előtt van lehetősége.

Visszaigazolás
Minden rendelésről e-mailes visszajelzést küldünk. Ez azt jelenti, hogy a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről és (később) egyet a várható szállítási időpontról. Telefonos egyeztetés esetén hívja az ügyfélszolgálatot vagy az e-mailben található telefonszámok bármelyikét.

Fizetési feltételek
Áruházunkban lehetőség van banki átutalásra, személyes és utánvéttel történő fizetésre. Utóbbi esetén a teljes vételárat szállítási költséggel együtt a küldemény átvételekor kell kifizetni készpénzben a küldemény kézbesítőjének.Személyes átvételnél üzletünkben készpénzzel lehet kiegyenlíteni a megrendelt termék vételárát.Banki átutalásnál vagy előre fizetési szándéka esetén kérjük jelezze azt megrendelésekor a megjegyzés rovatba feltüntetve vagy munkatársunknak jelezze kapcsolatfelvételkor.

Szállítás
A küldemények kézbesítése, szállítása futárszolgálattal, Csomagpiac Kft által történik, ill. esetenként saját járművel oldjuk meg. A termék szállítási idejét a webáruház ismerteti a pénztár folyamat során, valamint az értesítő e-mail is tartalmazza. 
Szállítási módok:Személyes átvételi lehetőség üzletünkben az alábbi címen munkanapokon 9 - 16:30 -ig (Ferrum Szerelvény Kft 1212. Budapest Szebeni u. 83.) az átvétel időpontjáról tájékoztatjuk Önt emailben és telefonon is,,továbbá futárszolgálattal ( Az általuk meghatározott napi aktuális díj fejében) !!!
Kiszállítási idő:2-5 munkanap, visszaigazoló @-mailben egyeztetve, pontosítva.
Szállítási díjak: Futárszolgálat aktuális díjai alapján. A szállítás időpontjáról a futárszolgálat egyeztet munkanapokon 8 -17 óra között a megrendelővel a megadott telefonszámon.

A szállítástól elállás
Ha a webáruház a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a megrendelőt tájékoztatni. A webáruház nem köt szerződést kiskorúakkal. A megrendelő a kereskedelmi feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú.

Szerződéskötés feltételeire vonatkozó tájékoztatás
A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés írásban megkötöttnek minősül /  nem minősül annak. A megkötött szerződést iktatják / nem iktatják, utólag hozzáférhető lesz / nem lesz hozzáférhető.

A termék visszaküldése 
A terméket csak eredeti állapotában és csomagolásában, hiánytalan mennyiségi, minőségi állapotában vesszük vissza.

Elállási jog/ Visszaszolgáltatási garancia raktáron lévő, rendelt és egyedi rendelésű termékekre:

A leszállított megrendeléseket a kézhezvételt követő 14 napban indoklás nélkül saját költségén bármikor visszaküldheti üzlet címünkre, amennyiben az raktár készletünkön volt. Az általunk a vevő kérésére berendelt termékek visszavétele egyedi elbírálás alapján történik a beszállítóink határidejeit és szabályait figyelembe véve! (Ez 5-25 munkanap!)
Nem lehet a terméket utánvéttel vagy portóval visszaküldeni !
Az árucikkeket lehetőleg eredeti csomagolásukban kell visszaküldeni a hozzá mellékelt papírokkal együtt (számla, garancia levél, leírás, ... stb.).

A sérült , használt vagy rongált terméknél jogunkban áll a vételi árból használati díjat vagy a sérülés jellegétől függően értékcsökkenést is levonni. 

Egyedi illetve raktáron nem lévő rendelt terméknél a rendeléskor min. 50% foglalószükséges ! Ezen egyedi rendelésű alkatrészeket ill. termékeket, mely a fogyasztó személyéhez kötött, egyedi utasítás és kérés alapján lett rendelve, nem áll módunkban visszavenni. 

Visszáru terméket lehetőleg állapotú eredeti csomagolásában kérjük visszahozni, szakított, összemocskolt, ragasztózott csomagolással igen megnehezítik számunkra a visszáru vagy az esetleges újbóli értékesítés menetét! Megértésüket köszönjük!

Az értékesítő köteles a megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A termék visszaküldésének költségeit a vásárlónak kell fedeznie.

A megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerülő költségeket. A megrendelőt ezenfelül egyéb költség nem terheli. Az értékesítő azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Ha az elállási jog alapján visszaszállított áru nincs kifogástalan, újra eladható állapotban, akkor a megrendelő kártérítésre kötelezett, amennyiben az áru állapotának romlását, tönkremenését, vagy visszaadásának másmilyen ellehetetlenülését szándékosan vagy hanyagságból idézte elő.
Amennyiben a termékről felbontás során a kézbesítést végző személy (postai kézbesítő, futár) jelenlétében derül ki, hogy bizonyítottan sérült, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét, az értékesítés törlését azonnal biztosítjuk. Bármilyen nemű sérülést, tartalomhiányt a küldemény kézbesítése során az átadó-átvevő közötti tényállási jegyzőkönyvnek kell tartalmaznia! Utólagos tartalomhiányért, esetleg sérülésért felelősséget vállalni nem tudunk!
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a "Vevőszolgálat" vagy "Elérhetőségek" menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség rendelésének visszavonására

Teendő panasz esetén?

Fordulhatnak hozzánk személyesen , e-mailben ( ferrumkft@szerelvenymester.hu.hu)  vagy postai úton is.
Az e-mailben vagy postai úton elküldött panaszra legkésőbb 30 napon belül kötelesek vagyunk írásban válaszolni, és ha a panaszt nem tartjuk jogosnak, kötelesek vagyunk azt  megindokolni. Az üzletben közölt szóbeli panaszt az eladónak haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ha nem fogadja el igényünket, akkor köteles a panaszról jegyzőkönyvet felvenni, majd azt 30 napon belül érdemben megválaszolni.
Minden szerződéssel kapcsolatos jogvitában – békéltető testülethez vagy bírósághoz is lehet fordulni.
A termék meghibásodása esetén az általános garanciális és szavatossági szabályok alapján első körben javítás vagy kicserélés követelhető, másodlagosan pedig árleszállítás is kérhető. 

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában e-mailben, vagy telefaxon kerülhet sor.

@-mail: ferrumkft@szerelvenymester.hu

Tel: +36 30 4317699

Fax: +36 (1) 4251571

Egyébb vásárlási információk:

Az online vásárlás előnyei és kockázatai

Az online vásárlás esetén a fogyasztó időt és energiát megspórolva, otthonról vásárolhatja meg a kiválasztott árut kényelmesen, földrajzi távolságra vagy a nyitvatartási időre tekintet nélkül. A megrendelt áru kiszállítása nemcsak a lakóhelyre, hanem a fogyasztó munkahelyére is kérhető. Az interneten fellelhető ajánlatok könnyedén összehasonlíthatóak, így a fogyasztónak lehetősége van a legkedvezőbb árú terméket megvásárolni.

Az online vásárlások során azonban fokozottan fennállhat annak a veszélye, hogy meggondolatlanul kötünk szerződést. A fogyasztónak ráadásul a bolti vásárláshoz képest jóval kevesebb információ áll rendelkezésére a termékről: nem tudja azt a kezébe venni, megvizsgálni, felpróbálni, valamint ellenőrizni, hogy az áruról állított tulajdonságok ténylegesen megfelelnek-e a valóságnak. Másrészt szintén kérdéses, hogy a terméket eladó kereskedő valóban létezik-e, illetve jogosult-e gazdasági tevékenységet folytatni.

Sok kellemetlenségtől és bosszúságtól óvhatjuk meg magunkat, ha kizárólag olyan online üzletben vásárolunk, ahol megfelelő tájékoztatást kapunk a webáruház üzemeltetőjének (a termék eladójának) személyéről, aki köteles többek között nevét (cégnevét), címét, székhelyét, elérhetőségét (telefonszám, e-mail cím) és adószámát is feltüntetni. Emellett a vállalkozás köteles minket tájékoztatni az elállási jog gyakorlásának részletes feltételeiről is.

Ugyancsak fontos, hogy a termék megrendelése előtt mindig törekedjünk a lehető legtöbb információ megszerzésére a kereskedőről és a vásárlás feltételeiről. Tehát mindig szánjunk elég időt a honlapon hozzáférhető általános szerződési feltételek elolvasására, hogy azok ne a későbbiekben érjenek minket a meglepetés erejével. Tanácsos, hogy a megrendelés elküldése előtt a honlapon közzétett vásárlási feltételeket mindig mentsük le és nyomtassuk ki. Így a későbbiekben is bizonyíthatjuk, hogy a vásárlás időpontjában milyen tartalommal volt a tájékoztatás a honlapon hozzáférhető.

A webshop megbízhatóságának „tesztelésére” célszerű először egy kisebb értékű terméket rendelni. Így meggyőződhetünk arról, hogy a kereskedő megfelelő minőségű terméket árusít-e, betartja-e a honlapon vállalt szállítási határidőt, kapunk-e számlát .

Nem árt azzal sem tisztában lenni, hogy a honlap magyar nyelvű megjelenése vagy a címében látható „.hu” kiterjesztés nem jelenti automatikusan azt, hogy az eladó Magyarországon letelepedett vállalkozó. Gyakran előfordul, hogy magyar nyelvű webáruházat hazánkban üzlettel nem rendelkező külföldi (más európai uniós vagy Európán kívüli) székhelyű cég üzemeltet. Tudjunk róla, hogy a „.hu” domain nevet a magyar cégek mellett külföldi vállalkozások is használhatják!

Külföldi vállalkozás által üzemeltetett webáruház esetén mindig gondoljunk arra, hogy a vásárlással milyen problémák merülhetnek fel. Gyakran előfordul, hogy a termékhez nem mellékelnek magyar nyelvű használati-kezelési útmutatót, emellett a termék hibája, az esetleges reklamációnk esetén az idegen nyelvű kommunikáció is nehézségekkel járhat. A külföldi székhelyű webáruházak szinte kivétel nélkül a vételár előzetes megfizetéséhez (átutalásához) kötik a termék leszállítását, ha azonban a termék leszállítására bármilyen okból nem kerül sor, a szerződésszegéssel kapcsolatos igényeink érvényesítése akadályokba ütközhet. 

Az információk tulajdonjoga 

Kijelentjük, hogy a Ferrum Szerelvény Kft. birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.szerelvenymester.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos minden további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük.
Aki a webáruházunkba regisztrálja magát, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

Letöltés:

VÁRÁSLÁSI FELTÉTELEK.PDF